wsparcie
psychologiczne

Brzmi ogólnikowo, prawda? – czasem tak jest, że nie wiesz czego nie wiesz i wtedy właśnie proponuję Ci tę drogę, od ogółu do szczegółu. A co do konkretów, efektywnej pracy ze mną możesz spodziewać się, gdy potrzebujesz:

  • Uwolnić się od ciężaru spraw, które dźwigasz na swych barkach
  • Odkryć swoje zasoby, które pozwolą Ci odzyskać poczucie kontroli w życiu
  • Opanować chaos w codziennych obowiązkach
  • Być osoba asertywną i wyznaczać jasno granice
  • Radzić sobie z przewlekłym stresem
  • Rozwijać kompetencje personalne i społeczne (umiejętności społeczne, miękkie, soft skills, life skills)
  • Wyznaczać sobie cele, planować i osiągać je z sukcesem
  • Być bardziej … (Twoje określenie jaka/jaki)

Wsparcie psychologiczne nie jest psychoterapią. Podczas sesji wykorzystujemy różne formy i narzędzia z obszaru psychologii, coachingu, mentoringu, pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego, dydaktyki oraz ekonomii i biznesu. Zawsze wspólnie wybieramy to, co sprzyja rozwiązaniu problemów i zbliży Cię do celu.

Może to być jedna konsultacja, może być ich trzynaście (maksimum 13). Możesz wybrać czas trwania i formę, jaką przyjmie.

Wsparcie psychologiczne Konstancin Jeziorna
Pytanie: Czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: Czy ?

Odpowiedź:  TAK

Heart Disease Treatment & Resources

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK