Counselling
wsparcie dla firm

Counselling integruje narzędzia wsparcia z obszaru psychologii biznesu, coachingu, mentoringu, doradztwa i psychoterapii relacji, Gestalt w organizacjach. Jako nowoczesna forma wsparcia, sprawdziła się już u moich klientów biznesowych. Jeszcze przed wybuchem pandemii, ponad 20% przedsiębiorstw zapewniało pomoc psychologiczną pracownikom, głównie na odpowiedzialnych specjalistycznych i menedżerskich stanowiskach. Zapotrzebowanie wzrasta.

  • Chcesz polepszyć swoją osobistą jakość życia zawodowego
  • Poszerzać świadomość własnych zasobów samoregulacji do efektywnego zarządzania
  • Chcesz, by Twoje intencje szefa były klarowne i czytelne
  • Chcesz sprawnie, w atmosferze szacunku rozwiązywać konflikty
  • Potrzebujesz narzędzi do pracy z zespołem dla lidera/menedżera
  • Chcesz zredukować napięcie skuteczniej radzić sobie ze stresem
  • Potrzebujesz wsparcia w incydentach depresyjnych
  • Chcesz bronić się przed wypaleniem i odzyskać poczucie satysfakcji z pracy
  • Counsellig to wsparcie dla Ciebie lub Twoich pracowników

Usługa dedykowana przedsiębiorcom, skierowana dla kadry menedżerskiej na każdym szczeblu w organizacji oraz specjalistów z wysokim stopniem odpowiedzialności, działających pod presją czasu lub w trudnych warunkach, a także dla osób wykonujących wolne zawody.

Wsparcie psychologiczne Konstancin Jeziorna
Pytanie: Czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: Czy ?

Odpowiedź:  TAK

Heart Disease Treatment & Resources

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK