Psychoterapia młodzieży oraz nastolatków

Od wieków młodzi i starzy mają różne poglądy i sposoby na życie. Nawyki i przyzwyczajenia, ramy życia społecznego tkwią w konflikcie z ciekawością świata, łamaniem zasad i pragnieniem bycia wolnym. Kłopoty w szkole, problemy z koncentracją, dookoła kosmici zamiast ludzi, nikt nie rozumie co się do niego mówi… Zerwana przyjaźń, nieodwzajemniona miłość. Przeważający stan to agresja lub depresja. A do tego zmienia się ciało, jego wygląd i zapach i niekoniecznie tak, jak tego chcesz.

  • poszerzenie świadomości trudnego czasu dorastania
  • poznanie korzyści i ryzyk dorosłego życia
  • poznawanie siebie i swojej tożsamości
  • odkrywanie mocnych stron, atutów i talentów
  • uczenie się tworzenia sprzyjających relacji z ludźmi
  • rozwój umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, odpowiedzialności, konsekwencji w działaniu, itp.)
  • uwalnianie i radzenie sobie z napięciami

Psychoterapia młodzieży zawsze rozpoczyna się od konsultacji, wspólnych sesji młodego człowieka i jego opiekuna/rodzica, przynajmniej jednego. Czasem wystarcza kilka wspólnych sesji, czasem kilka osobnych sesji. Właściwy proces psychoterapeutyczny dla młodego człowieka jest tylko dla niego, dla niej i ma na celu…

Szczegółowe cele terapii oraz zasady ustalamy wspólnie tworząc kontrakt. Psychoterapia jest zakończona, gdy są zrealizowane. Sesje odbywają się systematycznie, 50 minut, w odstępach tygodniowych, zawsze o tej samej porze, w tym samym dniu – to ważne. Tak, jak ważna jest przyszłość dorastającego dziecka.

.

Wsparcie psychologiczne Konstancin Jeziorna
Pytanie: Czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: Czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie: czy ?

Odpowiedź:  TAK